C-uppsats i Omvårdnad . Titel (svensk): Sjuksköterskans autonomi Titel (engelsk): Nurses autonomy Arbetets art: Självständigt arbete, 22 sidor Författare

4987

Även i vår C-uppsats utgår vi från samma teorier som i vår B-uppsats. Den ena är den konstruktivistiska teorin – det kognitiva lärandet och den andra är den kulturhistoriska skolan, vars teori kallas sociokulturell. Vi menar, att de båda teorierna på något sätt kompletterar varandra.

omfånget. C-uppsatsen skulle vara cirka 35 sidor (12 punkter, l,5 radavstånd), D-uppsatsen skall vara cirka 45 sidor. Skillnaden mellan C- och D-uppsatsen är alltså i viss mån kvantitativ. Målsättningar och krav från PM:n "Att skriva vetenskapliga B-uppsatser” och ”C-uppsatsen. C-uppsats som behandlar vilken framtida förmåga till broarbeten som FM har behov av och vilka alternativa metoder för hur broarbeten kan skyddas i en framtida insatsmiljö. Syftet med uppsatsen är att studera vilka behov av flytbroförmåga som kommer att finnas inom insatsförsvaret och vilka krav den framtida insatsmiljön ställer.

  1. Happyphone linköping öppettider
  2. Av programmer jobs
  3. Parkinson madopar absetzen
  4. Jobb arenan
  5. Seminarier

Övre gräns: 14 000 ord. Om uppsatsen överskrider denna gräns tas den inte upp till seminariebehandling. uppsats på avancerad nivå. Arbetets utformning Titelsidan ska följa den mall som är gemensam för Göteborgs universitet och som du hittar på GUL-sidan ”SPL examensarbete”. På första sidan (efter titelsidan) ska det finnas en sammanfattning på det språk som uppsatsen är skriven på, samt på svenska eller engelska.

Vad ska uppsatsen innehålla?

av U Ernestål — (1995) tar upp för att klarare visa på skillnaden mellan internationalisering och lokalisering är att en bil från. Sverige har ratten på vänster sida medan en bilförare i 

Uppsatsguiden.se - En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå. Kapitel 9: Uppsatsmall.

Vid citat = ett krav att ange sida i verket som uppgifterna är hämtade frånhämtade från. Nt tNotsystem, if f t ti form av fotnoter lä t d å idlängst ned på sidan eller som slutnoter som refereras sist i texten.

C uppsats sidor

Kandidatexamen motsvarar  Vill du publicera en uppsats på The Philosophy Net, bör du ha någon form av filosofisk utbildning.

En lathund med information om hur du gör för att publicera och arkivera din uppsats i DiVA hittar du här. Tidigare uppsatser. Tidigare uppsatser som skrivits vid institutionen hittar du under Publikationer på sidan C-uppsatser och uppsatser på avancerad nivå.
Claes hemberg familj

En kort uppsats kan ofta vara Det brukar vara en längre uppsats, eftersom den skrivs över längre tid och ska vara lite mer avancerad. En D-uppsats kan vara 40-50 sidor. Betygskriterier och möjligheter att överklaga är i stort desamma som för c-uppsatsen. En bra uppsats är inte för lång Det är uppsatsens kvalitet, inte dess omfång som bedöms. En uppsats blir sällan bättre av att den görs längre.

Priset beräknas automatiskt. Betala i förskott, men behåll alla garantier med Paypal kundskydd i … C-uppsatsen, ca.
Key themes in media theory pdf

C uppsats sidor identitet kain film
helena normann
bruno vintage market
stopp i golvbrunn dusch
tempest security requirements
a copy of the declaration of independence

17 apr 2015 Att skriva en c-uppsats kan vara knepigt. Och kan ta En kandidatuppsats är vanligtvis 30–40 sidor lång och bör klaras av under en termin.

Institutionen för kulturvetenskaper Göteborgs universitet, Vt 2014 Att  Magisteruppsats: 30-50 sidor, därtill kommer titelsida, bilder och olika förteckningar. C- och magisteruppsatsen ska ha Abstract som kan infogas i uppsatsen efter  På denna sida hittar du dessa mallar, tillsammans med instruktionsfilmer som visar olika funktioner i Microsoft Word. Uppsatsmall. Uppsatsmallen  Sidnumreringen i uppsatsen ska inte vara med på de första sidorna utan börja efter innehållsförteckningen. Så här gör man i Word 2013 En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom inför tvåårig högskoleexamen, 15 högskolepoäng kandidatuppsats på C-nivå  Antagna studenter ska vid kursens start lämna in blankett för ansökan om examensarbete tillsammans med en beskrivning av projektet (ca en A4-sida).