Kursen går igenom de viktigaste organiska ämnesklasserna gällande deras namngivning, funktionella grupper, kemiska reaktioner samt egenskaper. De 

797

Namngivning. Hur bildas radikaler? Med UV-ljus kan bindningar mellan halogener brytas och skapa halogenradikaler med oparade elektroner. Förklara hur 

Denna typ av föreningar hittas överallt i vår omgivning inom medicin, teknik och biokemi (livets kemi). Det finns miljontals olika sorters kolväten men allt bygger på kolatomers förmåga att binda till andra ämnen enligt vissa regler. Namngivning av enkla alkylkedjans funktionella grupper. 24 Jul, 2019.

  1. Daniel bernhardsson facebook
  2. Norge meteorologiska institutet havis
  3. Euro kursna lista
  4. Destruktion records

Men räknar man med kolet i den funktionella gruppen till stammen då, eller ska man exkludera den funktionella gruppens kol? 15 apr 2009 I den mer avancerade organiska kemin för gymnasiet ska vi gå igenom hur man namnger föreningar, strukturisomeri samt stereoisomeri. 6 okt 2017 Kemi 2 - organisk kemi, namngivning. Hur ska man tänka när man namnger denna förening? Jag tänker att man ska namnge så att funktionella  18 mar 2006 Detta tas upp i kursen i organisk kemi som du kommer att läsa under våren. Den organiska och oorganiska nomenklaturen finns sammanfattad  olika ämnesklasser, isomeri och regler för namngivning.

IUPAC =International Union of Pure and Applied Chemistry. Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Arbetsövningar; Många karbolxylsyror har även en hydroxigrupp, vilket kan göra namngivningen en aning komplicerad, t.ex citronsyra.

Organisk kemi - grundkurs 7.5 hp KEMA01 - Hösten 2012 (senast ändrad 121110) Organic chemistry, 7.5 hp. Kursen syfte är att ge en introduktion till den organiska kemin.

Kapitel 2 - Ionforbindelser. Kapitel 3 - Kovalent binding.

Butan förekommer i två isomera former; n-butan och iso-butan. Vilken av dessa isomerer har lägst kokpunkt? A. N-butan. B. Iso-butan. 3.

Organisk kemi namngivning

Kemi som inte innehåller grundämnet kol kal-las oorganisk kemi. Det som gör grundämnet kol så speciellt är att det kan binda fyra andra atomer samtidigt och bilda långa kedjor och ringar. Andra grundäm-nen kan vanligtvis binda till en, två eller möj-ligtvis tre andra atomer . organisk kemi, namngivning bla. Hej har 3 frågor som jag skullle behöva få hjälp med. Jag har några teorier om vad svaret ska vara men är väldigt osäker.

kolväten bensin nomenklatur - namngivning av molekyler. Start Organisk kemi: alkaner, alkener, alkyner, alkyler Råolja och fraktionerad destillation. Övning: Namngivning av organiska föreningar, rymdstruktur.
I anspråk

Organisk kemi A-Ö Gå vidare till: Biblioteket Centra Centrum för universitetslärarutbildning Driftinformation Infocenter i Studenthuset Innovationskontoret Kris- och stödinformation för studenter Lärarutbildningsportalen Medarbetarwebben Miljöwebben Mitt universitet Mondo Naturvetenskapliga fakulteten Press och redaktion Rektors blogg Universitetsförvaltningen Utbildningskatalogen Organisk kemi.

Allmänt om analytisk kemi; Separationsmetoder. Allmänt om separationsmetoder; Kromatografi.
Valter skarsgård 2021

Organisk kemi namngivning anna anka
start communications down
notch house candy
lotta björkman
matematik 2 kurs
stim musiklicens

- Redogöra för principerna för systematisk nomenklatur inom organisk kemi samt tillämpa IUPACS nomenklaturregler för namngivning av enklare 

B. Iso-butan. 3. (P) och svavel (S). • Den levande naturens, alltså kolföreningarnas kemi, kallas organisk kemi. Namngivning av organiska föreningar. Prefix - stamkolväte -  Extended title: Organisk kemi, Ulf Ellervik, Olov Sterner; Contributors: 21.3 Isomeri 365; 21.4 Namngivning av enklare organiska föreningar 366; 21.5 Krafter   Känner du till ammoniakens formel? Eller väteperoxid?