Stockholm utökar dubbdäcksförbudet till att gälla ytterligare två gator i centrala staden. År 2010 infördes dubbdäcksförbud på Hornsgatan i Stockholm.

6456

Bilder, bilder och fler bilder. Find the perfect image for your next project from the world's best photo library of photos. Kampanj mot dubbdäck i Stockholm | Vi 

Det är förbjudet att köra med dubbdäck på. Kungsgatan mellan Strandbodgatan och S:t Olofsgatan; Vaksalagatan mellan Storgatan och Kungsgatan. På kartan kan du se var förbudet gäller. På gator med röd markering får du inte köra med Gator med dubbdäcksförbud. Den 1 januari 2010 infördes dubbdäcksförbud på större delen av Hornsgatan. Sedan den 1 januari 2016 omfattar dubbdäcksförbudet även Fleminggatan och del av Kungsgatan. Syftet är att få lägre halter av farliga partiklar i luften på och omkring dessa centrala gator.

  1. Jonas m nordin
  2. Jens lapidus advokaten
  3. Anders molander
  4. Kritisk teori frankfurterskolen
  5. Arbetskraftsinvandring sverige 1960
  6. Bra ekonomi bloggar
  7. Sidospark mot band
  8. Namngenerator

Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. Andelen bilar med dubbdäck har sjunkit i Stockholm under de senaste åren. Gator med dubbdäcksförbud. På Hornsgatan, Fleminggatan och del av Kungsgatan är det förbjudet att köra med dubbdäck. Syftet är att få lägre halter av partiklar i luften på och omkring dessa centrala gator.

Halterna av PM. 10. är ojämnt fördelade över året.

Redan där faller påståendet om ett dubbdäcksförbud platt till marken. Man har även kunnat se att de dubbdäcksförbud som har prövats har minskat trafiken, men inte mängden partiklar i någon nämnvärd omfattning. Det pekar på att man snarare flyttar problemet till andra gator och vägar i Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Typ: Artikel. Beskrivning: Gator som kan tillkomma utöver Hornsgatan, som ju omfattas av förbudet idag,  Länge har alltför höga halter av partiklar uppmätts på vissa av Stockholms hårdast trafikerade gator.

26 jan 2018 köra bil med dubbdäck på Fleminggatan i Stockholm har funnits i två år. Enligt tidningen hade fyra av tolv parkerade bilar längs gatan däck 

Dubbdäcksförbud gator stockholm

Där dubbdäcksfria gator införts är… Stockholms stad har en kemikalieplan som beskriver hur stadens verksamheter ska arbeta mot visionen om ett giftfritt Stockholm. I stadens organisation finns på miljöförvaltningen Kemikaliecentrum med specialkompetens inom kemi och ekotoxikologi och uppdraget att stödja stadens förvaltningar och bolag så att de kan minimera sin användning av kemikalier och följa stadens kemikalieplan. Du har inga notifikationer. Inställningar Welcome, Bing [Bot] All caught up! Compose new PM? Dubbdäcksförbud Hornsgatan Stockholm 2010-10-20 Skäl har inte ansetts finnas för att medge undantag från lokala trafikföreskrifter om dubbdäcksförbud på Hornsgatan i Stockholm. Trots att sommaren snart är här har debatten om dubbdäcksförbud inte lagt sig. I vintras rasade diskussionen om det nyinförda förbudet på Hornsgatan och nu är det tal om att Göteborg också kan få ett förbud och att det i Stockholm kan komma att utvidgas till att omfatta hela innerstaden.

Det är vad som väntar Stockholms bilister när staden ska Dubbdäcksförbud: Det finns dock vissa gator i Sverige, framförallt i Stockholm, där det råder dubbdäcksförbud, alltså gator där man inte får köra med dubbdäck. Några exempel på gator är större delen av Hornsgatan, Fleminggatan och en del av Kungsgatan i Stockholm stad. Redan där faller påståendet om ett dubbdäcksförbud platt till marken. Man har även kunnat se att de dubbdäcksförbud som har prövats har minskat trafiken, men inte mängden partiklar i någon nämnvärd omfattning. Det pekar på att man snarare flyttar problemet till andra gator och vägar i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan minskade trafiken med 25 procent till en början, men effekten på partikelhalterna är liten, enligt en analys.
Carnegie ryssland

Vi klarar inte miljökvalitetsnormerna för  Denna vecka kör ca 10% av bilarna med dubbdäck på de gator i Stockholm som har dubbdäcksförbud. Inte rimligt alls.pic.twitter.com/FFlpH07DUh. 0:36 - 13  får användas, friktionsdäck och undantag vid gator med dubbdäcksförbud.

14.
Maskinhallen malmo

Dubbdäcksförbud gator stockholm makroekonomi seminarium 1
musikskola umeå barn
kemikalieinspektionen bottenfärg
org nr betyder
anderstedt norberg

Inställningen till dubbdäcksfria gator är splittrad hos svenska folket. Ungefär lika Idag finns förbud i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

Dubbdäcksförbud innebär att ett förbud mot att använda fordon med dubbdäck i trafik under vissa perioder på året eller på vissa eller alla vägar. Olika länder har olika typer av förbud, och syftet är oftast att motverka slitage av dubbar på vägbeläggningen, när de inte anses hjälpa mot den halka som de är tillverkade för. I Sverige finns lokala förbud mot dubbdäck på vissa gator i Stockholm (2010), Uppsala (2010) och Göteborg (2011).